Gezondheid en natuur verbinden - Beleidsadvies over het inzetten

Grafisch ontwerp van de omslag en het binnenwerk van een beleidsadvies door de RMNO, Raad voor ruimtelijk, natuur- en milieuonderzoek.